EĞİLME TESTİ

Muhtelif eğilme testlerinde 4 metre açıklıkta Zenon Panel üzerine sadece 2 kg/m2 ilave donatı konulup, 8 cm kalınlığında C30 beton dökülüp ve alttan 3 cm sıva yapılan döşeme kesiti hazırlanmıştır. Üzerine 1,3 ton/m2 yüklemeler yapılmış ve Zenon Panel döşemenin yüksek performansı gözlemlenmiştir.